Pogoji Poslovanja

Naslednji pogoji in določila urejajo vso uporabo spletnega mesta https://www.wowelo.com/ ter vse vsebine, storitev in izdelkov, ki so na voljo na ali prek spletnega mesta (skupaj, spletno mesto). Spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Wowelo (»Wowelo«). Spletno mesto je na voljo pod pogojem, da sprejmete brez spreminjanja vseh tukaj vsebovanih pogojev in določil ter vseh drugih operativnih pravil, pravilnikov (vključno, brez omejitev, s pravilnikom o zasebnosti podjetja Wowelo) in postopkov, ki jih lahko občasno objavi na tem spletnem mestu Wowelo (skupaj »Sporazum«).

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo spletnega mesta natančno preberete to pogodbo. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji te pogodbe. Če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, ne morete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati katere koli storitve. Če se ta določila in pogoji štejejo za ponudbo družbe Wowelo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje. Spletno mesto je na voljo samo posameznikom, ki so stari najmanj 13 let.

 1. Vaš https://www.wowelo.com/ račun in spletno mesto. Če ustvarite spletni dnevnik/stran na spletnem mestu, ste odgovorni za vzdrževanje varnosti svojega računa in spletnega dnevnika ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod računom, in vsa druga dejanja, izvedena v povezavi z blogom. Svojemu spletnemu dnevniku ne smete opisovati ali dodeliti ključnih besed na zavajajoč ali nezakonit način, vključno z namenom trgovanja z imenom ali ugledom drugih, Wowelo pa lahko spremeni ali odstrani kateri koli opis ali ključno besedo, za katero meni, da je neprimerna ali nezakonita, ali drugače lahko povzroči odgovornost Wowela. Wowelo morate takoj obvestiti o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega spletnega dnevnika, vašega računa ali drugih kršitvah varnosti. Wowelo ne bo odgovoren za vaša dejanja ali opustitve, vključno s kakršno koli škodo, ki nastane kot posledica takih dejanj ali opustitev.
 2. Odgovornost sodelujočih. Če upravljate spletni dnevnik, komentirate spletni dnevnik, objavljate gradivo na spletnem mestu, objavljate povezave na spletnem mestu ali kako drugače omogočite (ali omogočite tretjim osebam) dostopnost gradiva prek spletnega mesta (kakršno koli takšno gradivo, "Vsebina" ), V celoti ste odgovorni za vsebino te vsebine in za škodo, ki izhaja iz te vsebine. To velja, ne glede na to, ali zadevna vsebina predstavlja besedilo, grafiko, zvočno datoteko ali računalniško programsko opremo. Z omogočanjem vsebine izjavljate in jamčite, da:
  • Prenašanje, kopiranje in uporaba vsebine ne krši lastninskih pravic, vključno s pravicami avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali poslovne skrivnosti, vendar ne omejeno na katero koli tretjo osebo;
  • Če ima vaš delodajalec pravice do intelektualne lastnine, ki jo ustvarjate, imate (i) prejeto dovoljenje vašega delodajalca, da objavlja ali da na voljo vsebino, vključno, vendar ne omejeno na katero koli programsko opremo, ali (ii) zavarovan od svojega delodajalca, Vse pravice v ali v vsebino;
  • Ste v celoti spoštovali vse licence tretjih oseb, ki se nanašajo na vsebino, in storili vse potrebno, da uspešno končate uporabnikom vse zahtevane pogoje;
  • Vsebina ne vsebuje ali namesti nobenih virusov, črvov, zlonamerne programske opreme, trojanskih konjev ali druge škodljive ali uničujoče vsebine;
  • Vsebina ni vsiljena pošta, ni strojno ali naključno ustvarjena in ne vsebuje neetičnih ali nezaželenih komercialnih vsebin, namenjenih za promet na straneh tretjih strank ali povečanje uvrstitve spletnih mest v iskalnikih tretjih oseb ali nadaljnjih nezakonitih dejanj (npr. Kot lažno predstavljanje) ali zavajajoče prejemnike glede vira materiala (kot je prevara);
  • Vsebina ni pornografska, ne vsebuje groženj ali spodbuja nasilje do posameznikov ali subjektov in ne krši pravic zasebnosti ali oglaševanja katere koli tretje osebe;
  • Vaš spletni dnevnik se ne oglašuje preko neželenih elektronskih sporočil, kot so neželene povezave na novičarske skupine, e-poštne sezname, druge bloge in spletne strani ter podobne neželene promocijske metode;
  • vaš blog ni poimenovan tako, da bralce zavaja, da mislijo, da ste druga oseba ali podjetje. URL ali ime vašega spletnega dnevnika na primer ni ime osebe, ki ni vaša oseba ali podjetje, ki ni vaše ime; in
  • ste v primeru vsebine, ki vključuje računalniško kodo, natančno kategorizirali in/ali opisali vrsto, naravo, uporabe in učinke materialov, ne glede na to, ali to zahteva Wowelo ali kako drugače.

  Če pošljete vsebino podjetju Wowelo za vključitev na vaše spletno mesto, podelite podjetju Wowelo svetovno, brezplačno in neizključno licenco za reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje in objavo vsebine izključno z namenom prikazovanja, distribucije in promocije vašega spletnega dnevnika. . Če izbrišete vsebino, se bo Wowelo razumno potrudil, da jo odstrani s spletnega mesta, vendar potrjujete, da predpomnjenje ali sklicevanja na vsebino morda ne bodo takoj onemogočena.

  Brez omejevanja katerega koli od teh zagotovil ali jamstev ima Wowelo pravico (čeprav ne obveznost), da po lastni presoji (i) zavrne ali odstrani kakršno koli vsebino, ki po razumnem mnenju Wowela krši katero koli politiko Wowela ali je kakor koli škodljiva ali sporno, ali (ii) prekiniti ali zavrniti dostop do in uporabo spletnega mesta kateremu koli posamezniku ali subjektu iz kakršnega koli razloga, po lastni presoji družbe Wowelo. Wowelo ne bo dolžan zagotoviti vračila predhodno plačanih zneskov.

 3. Plačilo in podaljšanje.
  • Splošni pogoji.
   Z izbiro izdelka ali storitve se strinjate, da boste Wowelu plačali navedene enkratne in/ali mesečne ali letne naročnine (dodatni plačilni pogoji so lahko vključeni v drugih sporočilih). Plačila naročnine bodo zaračunana na podlagi predhodnega plačila na dan, ko se prijavite za nadgradnjo, in bodo krila uporabo te storitve za mesečno ali letno naročniško obdobje, kot je navedeno. Plačila niso vračljiva.
  • Samodejno podaljšanje. 
   Razen če Wowelo pred koncem veljavnega naročniškega obdobja obvestite, da želite preklicati naročnino, se bo vaša naročnina samodejno obnovila in nas pooblastite, da poberemo takrat veljavno letno ali mesečno naročnino za takšno naročnino (kot tudi morebitne davke) z uporabo katere koli kreditne kartice ali drugega plačilnega mehanizma, ki ga imamo v evidenci za vas. Nadgradnje lahko kadar koli prekličete tako, da svojo zahtevo pošljete podjetju Wowelo v pisni obliki.
 4. Storitve.
  • Pristojbine; Plačilo. S prijavo za račun storitev se strinjate, da boste Wowelu plačali veljavne pristojbine za nastavitev in ponavljajoče se pristojbine. Veljavni stroški bodo zaračunani od dneva vzpostavitve vaših storitev in pred uporabo teh storitev. Wowelo si pridržuje pravico do spremembe plačilnih pogojev in pristojbin po trideset (30) dneh pred pisnim obvestilom. Storitve lahko kadar koli prekličete s pisnim obvestilom Wowelo trideset (30) dni.
  • Podpora. Če vaša storitev vključuje dostop do prednostne podpore po e-pošti. »Podpora po e-pošti« pomeni možnost, da kadar koli pošljete zahteve za tehnično pomoč po e-pošti (z razumnimi prizadevanji Wowela, da odgovori v enem delovnem dnevu) v zvezi z uporabo storitev VIP. »Prednost« pomeni, da ima podpora prednost pred podporo za uporabnike standardnih ali brezplačnih https://www.wowelo.com/ storitev. Vsa podpora bo zagotovljena v skladu s praksami, postopki in politikami standardnih storitev Wowelo.
 5. Odgovornost obiskovalcev spletnih strani. Wowelo ni pregledal in ne more pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, objavljenega na spletnem mestu, zato ne more biti odgovoren za vsebino, uporabo ali učinke tega gradiva. Z upravljanjem spletnega mesta Wowelo ne izjavlja ali namiguje, da podpira gradivo, ki je tam objavljeno, ali da meni, da je tako gradivo natančno, uporabno ali neškodljivo. Odgovorni ste za sprejetje potrebnih varnostnih ukrepov za zaščito sebe in svojih računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničujočo vsebino. Spletna stran lahko vsebuje vsebino, ki je žaljiva, nedostojna ali drugače sporna, pa tudi vsebino s tehničnimi netočnostmi, tipkarskimi napakami in drugimi napakami. Spletno mesto lahko vsebuje tudi gradivo, ki krši pravice do zasebnosti ali javnosti ali krši intelektualno lastnino in druge lastninske pravice tretjih oseb ali za katerega prenos, kopiranje ali uporabo veljajo dodatni pogoji in določila, navedeni ali nenavedeni. Wowelo zavrača kakršno koli odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnega mesta s strani obiskovalcev ali kakršnega koli prenosa tam objavljene vsebine s strani teh obiskovalcev.
 6. Vsebina objavljena na drugih spletnih straneh. Nismo pregledali in ne moremo pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, ki je na voljo prek spletnih mest in spletnih strani, do katerih vodi povezava https://www.wowelo.com/ in ta povezava do https://www.wowelo .com/. Wowelo nima nadzora nad temi spletnimi mesti in spletnimi stranmi, ki niso Wowelo, in ni odgovoren za njihovo vsebino ali uporabo. S povezavo do spletnega mesta ali spletne strani, ki ni Wowelo, Wowelo ne predstavlja ali nakazuje, da podpira tako spletno ali spletno stran. Odgovorni ste za sprejetje potrebnih varnostnih ukrepov za zaščito sebe in svojih računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničujočo vsebino. Wowelo zavrača kakršno koli odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe spletnih mest in spletnih strani, ki niso Wowelo.
 7. Kršitev avtorskih pravic in politika DMCA. Ker Wowelo zahteva od drugih, da spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine, spoštuje tudi pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da gradivo, ki je na spletnem mestu https://www.wowelo.com/ ali je povezano s tem, krši vaše avtorske pravice, vas spodbujamo, da o tem obvestite Wowelo v skladu s pravilnikom o elektronskih avtorskih pravicah družbe Wowelo (»DMCA«). Wowelo se bo odzval na vsa taka obvestila, vključno z odstranitvijo gradiva, ki krši avtorske pravice, ali po potrebi ali primerno z onemogočanjem vseh povezav do gradiva, ki krši avtorske pravice. Wowelo bo obiskovalcu prekinil dostop in uporabo spletnega mesta, če se v ustreznih okoliščinah ugotovi, da je obiskovalec večkratni kršitelj avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine Wowela ali drugih. V primeru take odpovedi Wowelo ne bo imel nobene obveznosti zagotoviti vračila zneskov, ki so bili predhodno plačani Wowelu.
 8. Intelektualna lastnina. Ta pogodba ne prenaša z Wowela na vas nobene intelektualne lastnine Wowela ali tretjih oseb in vse pravice, naslovi in ​​deleži v in do take lastnine ostanejo (kot med strankama) izključno pri Wowelu. Wowelo, https://www.wowelo.com/, logotip https://www.wowelo.com/ in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s https://www.wowelo.com / ali spletno mesto so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke dajalcev licence Woweloor Wowelo. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, uporabljeni v povezavi s spletno stranjo, so lahko blagovne znamke drugih tretjih oseb. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne daje nobene pravice ali licence za razmnoževanje ali drugačno uporabo katere koli blagovne znamke Wowelo ali tretjih oseb.
 9. Oglasi. Wowelo si pridržuje pravico do prikazovanja oglasov na vašem blogu, razen če ste kupili račun brez oglasov.
 10. Priznanje. Wowelo si pridržuje pravico, da v nogi ali orodni vrstici vašega spletnega dnevnika prikaže povezave do pripisa, kot je 'Blog na https://www.wowelo.com/', avtor teme in pripis pisave.
 11. Partnerji. Z aktiviranjem partnerskega izdelka (npr. Teme) enega od naših partnerjev se strinjate s pogoji storitve tega partnerja. Njihove pogoje storitve lahko kadar koli onemogočite z deaktivacijo partnerskega izdelka.
 12. Domenska imena. Če registrirate domensko ime, uporabljate ali prenašate predhodno registrirano domensko ime, se strinjate in strinjate, da je uporaba domenskega imena predmet tudi pravilnikov Internet Corporation za dodeljena imena in številke (»ICANN«), vključno z njihovimi Pravice in odgovornosti za registracijo.
 13. Spremembe. Wowelo si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali zamenja kateri koli del te pogodbe. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to pogodbo glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb te pogodbe pomeni sprejetje teh sprememb. Wowelo lahko v prihodnosti tudi ponudi nove storitve in/ali funkcije prek spletne strani (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve veljajo pogoji te pogodbe. 
 14. Prekinitev. Wowelo lahko kadar koli prekine vaš dostop do celotnega ali katerega koli dela spletnega mesta, z razlogom ali brez njega, z obvestilom ali brez njega, kar velja takoj. Če želite prekiniti to pogodbo ali svoj račun https://www.wowelo.com/ (če ga imate), lahko preprosto prenehate uporabljati spletno mesto. Ne glede na zgoraj navedeno lahko Wowelo takšen račun ukine le, če imate račun za plačljive storitve, če materialno kršite to pogodbo in ne odpravite takšne kršitve v tridesetih (30) dneh po tem, ko vas je Wowelo o tem obvestil; pod pogojem, da lahko Wowelo nemudoma prekine spletno mesto kot del splošne zaustavitve naše storitve. Vse določbe te pogodbe, ki bi po svoji naravi morale preživeti prekinitev, preživijo prekinitev, vključno z določbami o lastništvu, zavrnitvijo garancije, odškodnino in omejitvami odgovornosti, vendar ne omejeno nanje. 
 15. Odklonitev jamstev. Spletna stran je na voljo "takšna, kot je". Wowelo in njegovi dobavitelji ter dajalci licence s tem zavračajo vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z, brez omejitev, jamstvi za prodajo, primernostjo za določen namen in nekršitvijo. Niti Wowelo niti njegovi dobavitelji in dajalci licenc ne jamčijo, da bo spletno mesto brez napak ali da bo dostop do njega stalen ali neprekinjen. Zavedate se, da prenašate s spletnega mesta ali kako drugače pridobivate vsebino ali storitve prek spletnega mesta po lastni presoji in tveganju.
 16. Omejitev odgovornosti. Wowelo ali njegovi dobavitelji ali dajalci licence v nobenem primeru ne bodo odgovorni v zvezi s katero koli vsebino te pogodbe na podlagi pogodbe, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali druge pravne ali pravične teorije za: (i) kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo; (ii) stroški nabave nadomestnih izdelkov ali storitev; (iii) za prekinitev uporabe ali izgubo ali poškodovanje podatkov; ali (iv) za vse zneske, ki presegajo nadomestila, ki ste jih plačali podjetju Wowelo po tej pogodbi v obdobju dvanajstih (12) mesecev pred razlogom za tožbo. Wowelo ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli napako ali zamudo zaradi zadev, ki so izven njihovega razumnega nadzora. Zgoraj navedeno ne velja v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja.
 17. Splošno predstavništvo in garancija. Izjavljate in jamčite, da (i) bo vaša uporaba spletnega mesta v strogem skladu s pravilnikom o zasebnosti Wowelo, s to pogodbo in vsemi veljavnimi zakoni in predpisi (vključno z vsemi lokalnimi zakoni ali predpisi v vaši državi, zvezni državi, mestu, vendar ne omejeno nanje). , ali drugo vladno področje, glede spletnega vedenja in sprejemljive vsebine ter vključno z vsemi veljavnimi zakoni v zvezi s prenosom tehničnih podatkov, izvoženih iz Združenih držav ali države, v kateri prebivate) in (ii) vaša uporaba spletnega mesta ne bo kršila ali zlorabi pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.
 18. Odškodnina. Strinjate se, da boste Wowelo, njegove izvajalce in dajalce licenc ter njihove direktorje, uradnike, zaposlene in zastopnike odškodovali in odškodovali od kakršnih koli zahtevkov in stroškov, vključno z odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta, vključno, vendar ne omejeno na vašo kršitev te pogodbe.
 19. Razno. Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med Wowelom in vami v zvezi s predmetom te pogodbe in se lahko spremeni le s pisnim dopolnilom, ki ga podpiše pooblaščeni izvršni direktor družbe Wowelo, ali z objavo revidirane različice s strani Wowela. Razen v obsegu, v katerem veljavna zakonodaja, če obstaja, določa drugače, bo ta pogodba, kakršen koli dostop do spletnega mesta ali uporabo spletnega mesta urejala zakonodaja zvezne države Kalifornija, ZDA, razen določb o koliziji zakonov in ustreznega prizorišča za za morebitne spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s katerim koli od teh, bodo pristojna državna in zvezna sodišča v okrožju San Francisco v Kaliforniji. Razen zahtevkov za sodno ali pravično pravno sredstvo ali zahtevkov v zvezi s pravicami intelektualne lastnine (ki se lahko vložijo pri katerem koli pristojnem sodišču brez pologa varščine), se vsak spor, ki izhaja iz te pogodbe, dokončno reši v skladu s Celovitimi arbitražnimi pravili Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (»JAMS«) trije arbitri, imenovani v skladu s temi pravili. Arbitraža bo potekala v okrožju San Francisco v Kaliforniji v angleškem jeziku, arbitražno odločitev pa je mogoče izvršiti na katerem koli sodišču. Prevladujoča stranka v kateri koli tožbi ali postopku za uveljavitev te pogodbe je upravičena do stroškov in odvetniških honorarjev. Če je kateri koli del te pogodbe neveljaven ali neizvršljiv, se bo ta del razlagal tako, da odraža prvotni namen strank, preostali deli pa bodo ostali v polni veljavi. Odpoved katere koli pogodbene pogodbe kateremu koli določilu ali pogoju te pogodbe ali kakršni koli njeni kršitvi v katerem koli primeru ne pomeni odstopa od takega določila ali pogoja ali katere koli njihove poznejše kršitve. Svoje pravice po tej pogodbi lahko prenesete na katero koli stranko, ki soglaša z njenimi pogoji in določili ter se strinja z njimi; Wowelo lahko brezpogojno prenese svoje pravice po tej pogodbi. Ta pogodba bo zavezujoča in bo veljala v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih prevzemnikov.